Identification Key - High Resolution Image

Family: Pinaceae

Genus: Pinus

Specy: thunbergii

HerbariumCode: HWH
Herbarium: Herkenrode & Arboretum Wespelaar Haacht (B)
Number plant: 04501-Japan Number picture: 02
High resolution image: Family: Pinaceae - Genus: Pinus - Specy: thunbergii - HerbariumCode: HWH - Herbarium: Herkenrode & Arboretum Wespelaar Haacht (B) - Number plant: 04501-Japan - Number picture: 02