Ericaceae - Kalmia - polifolia (High Resolution images - Identification keys)

Family: Ericaceae

Genus: Kalmia

Specy: polifolia

Images